Ochrana osobných údajov GDPR

Základné informácie


SPORT legal, s.r.o.
917 02 TRNAVA, u. 9. mája 15
IČO: 48150100


Pokiaľ si u nás objednávate tovar či služby, zbierame najmä údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné.

Povinnými údajmi sú len tie, bez ktorých nevieme vašu objednávku vybaviť, teda napríklad vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa doručenia a samotný predmet objednávky.


NEZBIERAME žiadne Vaše iné, ako zákonné údaje a ani ich nijak nespracovávame.

NEPOUŽÍVAME Vaše údaje na akýkoľvek marketing a následný predaj.

NEPOUŽÍVAME COOKIES a ani iné marketingové nástroje.

Všetky údaje, ktoré máme a ktoré sme získali pochádzajú z všeobecne a zákonne zadaných zdrojov a sú určené výlučne pre nás pre potreby Finančnej správy SR.

NEPOŽADUJEME žiadnu registráciu a nerealizujeme žiadne marketingové akcie.

Vaše MENO a ADRESA nás nezaujíma.

Vaše telefónne číslo a mailová adresa je dôležitá iba pre PACKETU /ZÁSIELKOVŇU na doručenie Vašej objednávky.


Všetky naše povinnosti si plníme v zmysle zákona o ochrane osobných údajov s ktorým sa môžete oboznámiť www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525