Ochrana osobných údajov GDPR

Ochrana vášho súkromia

Tieto podmienky sú platné od 01.05.2022

Základné informácie

Správcom vašich osobných údajov je naša spoločnosť

MAR´CO, s.r.o.
917 02 TRNAVA, u. 9. mája 15
IČO: 36693782

Aké osobné údaje zbierame

Pokiaľ si u nás objednávate tovar či služby, zbierame najmä údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné.

Povinnými údajmi sú len tie, bez ktorých nevieme vašu objednávku vybaviť, teda napríklad vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa doručenia a samotný predmet objednávky.


NEZBIERAME žiadne Vaše iné, ako zákonné údaje a ani ich nijak nespracovávame.

NEPOUŽÍVAME Vaše údaje na akýkoľvek marketing a následný predaj.

všetky údaje, ktoré máme a ktoré sme získali pochádzajú z všeobecne a zákonne zadaných zdrojov a sú určené výlučne pre nás pre potreby Finančnej správy SR.

MY VÁS NEOTRAVUJEME NOVINKAMI, ibaže by ste nás o to požiadali.

NEPOUŽÍVAME COOCKIES a ani iné skryté marketingové ťahy na zistenie Vašej polohy, osobných údajov a ani nezisťujeme pravsť  Vami zadaných údajov.

NAŚIM CIEĽOM JE VAŠA MAXIMÁLNA SPOKOJNOSŤ.

...a keď budete spokojný a budete chcieť, vrátite sa k nám. A zas bez povinnej registrácie.

Jedinou našou aktivitou môže byť zistenie spokojnosti s produktom, aby sme Vám mohli poskytnúť lepšie služby do budúcna.


Všetky naše povinnosti si plníme v zmysle zákona o ochrane osobných údajov s ktorým sa môžete oboznámiť www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525