PODMIENKY NÁKUPU V ESHOPE WWW.EMADEFORYOU.COM

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúcim a osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu na diaľku je spoločnosť MAR´CO, s.r.o., ulica 9. mája 15, 917 02 Trnava, Slovensko, EU - IČO: 36693782, IČ pre DPH: SK2022263287, mail: bb@backiebelt.com

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu uvedenú v tejto objednávke v čo najkratšom termíne. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie záväznej objednávky, pokiaľ je doručovacia adresa zjavne nejasná a nedôveryhodná. O tomto odmietnutí zašle informáciu na emailovú adresu kupujúceho.


Predávajúci realizuje platby prostredníctvom portálu www.emadeforyou.com výlučne prostredníctvom platby platobnou kartou.

Platba na faktúru je možná iba pre našich zmluvných ákazníkov.

Práva a povinnosti kupujúceho.

Kupujúcim sa rozumie každý zákazník (fyzická alebo právnická osoba), záväzne odošle objednávku a ZAPLATÍ JU.

Na základe objednávky kupujúceho sa uzatvára kúpna zmluva.

Každá objednávka musí obsahovať v zmysle zákona:

- v prípade fyzickej osoby meno kupujúceho a presnú poštovú adresu.

- v prípade právnickej osoby jej názov, kontaktnú osobu, fakturačnú adresu, IČO, pokiaľ sa jedná o plátcu DPH aj IČ pre DPH,


Pre potreby doručenia sa vyžaduje uviesť mobilný a mailový kontakt na preberajúceho a adresu, kde sa zásielka preberie. Tovar zasielame spoločnosťou GLS a tu sú ich obchodné podmienky www.gls-group.eu/


Na všetky výrobky, pokiaľ je to potrebné v zmysle legislatívy Slovenskej republiky a EU - máme CE certifikáty.

Kupujúci NIE JE POVINNÝ sa na stránke www.emadeforoucom pre potreby nákupu registrovať.


Zákazník si na stránke www.emadeforyou.com vyberie tovar, oboznámi sa s ním cez popis tovaru, vloží ho do košíka, kde po skončení nákupu bude informovaný o celkovej cene a taktiež za cenu poštovného a balného. Po súhlase s týmito skutočnosťami vyplní doručovacie údaje a následne po oboznámení sa s obchodnými podmienkami a súhlase s nimi vyplní údaje pre platbu kartou a zaplatí za tovar.

Tovar sa doručuje s najväčšou pravdepodobnosťou nasledujúci pracovný deň po obdržaní objednávky.

O týchto skutočnostiach bude kupujúci informovaný na ním zdaný mail.